Verejné obstarávanie

18.10.2016 Informácia o zadaní zákazky

na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby /§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov/

Dokumenty: 

Ponuka:


Verejné obstarávanie:


Výzva na predloženie ponuky:

 

Aby ste si mohli dokumenty prezrieť musíte mať nainštalovaný prehliadač *.pdf súborov, napr. Adobe Reader.