Verejné obstarávanie 3 2019

12.09.2019 Informácia o zadaní zákazky

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovarov s názvom "Nákup mäsa a mäsových výrobkov"

Dokumenty: 

Ponuka: 


Verejné obstarávanie: 


Výzva na predloženie ponuky:  


Príloha: 

 

Aby ste si mohli dokumenty prezrieť musíte mať nainštalovaný prehliadač *.pdf súborov, napr. Adobe Reader.