Odhlásenie z obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

a) Prihlásiť, resp. odhlásiť sa zo stravovania je potrebné
najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúci deň cez aplikáciu EDUPAGE, alebo na telefónnom čísle: 057/4461812, 0918 670 569, 0911 740 742


b) Odhlásiť sa zo stravy nie je možné v daný deň a to z dôvodu dodržania všeobecne záväzných predpisov pre školské stravovanie ( HACCP)


c) V prvý deň choroby je možné po nahlásení v kancelárií do 10.30
hod. neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob za ktoré si priplatia 0,50 €. V tomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie bez nároku na dotáciu.