Odhlásenie z obedov

Odhlásenie sa z obeda  ........TU........

Ako sa odhlásiť z obeda , zadáš do tabuľky údaje a po prihlásení pokračuješ v sekcii Menu ďalej Objednávky stravy vyberieš si deň , ktorý sa chceš odhlásiť .............odhlásiť sa môžeš len do 8,00 hod. v príslušný deň..

P - znamená prihlásiť

O - znamená odhlásiť