Ceny obedov

Vážení rodičia, stravníci, ak uvažujete o stravovaní v našej školskej jedálni venujte pozornosť tomuto oznamu:

 

- v  mesiaci september sa uhrádza strava za dva mesiace /sept.,október/,        

- každý  stravník musí mať uhradenú stravu mesiac dopredu, do 10. dňa v mesiaci, ináč sa pozastavia obedy

I.st.   1,31 € /1 obed/    26,20 EUR      S dotáciou:  0,01 /1 obed/   0,20EUR

II.st. 1,40 € /1 obed/    28,00 EUR      S dotáciou::0,10 /1obed/    2,00EUR

 

Variabilný symbol: nový stravník dostane v kancelárií ŠJ, ostatným stravníkom ostáva VS

Konštantný symbol: 0308

Popis transakcie: priezvisko a trieda žiaka

 

·      Na výdaj stravy sa používajú čipy. Žiak, ktorý nemá u seba čip, nahlási to do 10.00 hod./ nie v čase výdaja obedov/ v kancelárii ŠJ/, kde mu bude vydaný náhradný lístok.

·      Cena čipu je 4,00 €, uhradí sa bezhotovostne  na účet ŠJ

·      Prihlásiť, resp. odhlásiť sa zo stravy je žiak povinný 24 hod. vopred, /osobne, telefonicky – 057/44618 12 , 0918 670 569 alebo vhodením lístka do schránky.

·      Dňa 02.09.2021 deťom, alebo rodičom prvákov , ktorí majú záujem o stravovanie, triedny učiteľ rozdá zápisné lístky. Žiaci 2.-9. ročníka vypísané a podpísané zápisné lístky vhodia do krabice umiestnenej pri vchode do jedálne zo školy alebo do krabice pri vstupe do kancelárie ŠJ /z dvora/ do 8.00 hod. dňa 03.09.2021

·      Rodičia prvákov zápisné lístky vypíšu v daný deň /02.09.2021/ , prídu osobne do kancelárie ŠJ /vchod z dvora, nie cez jedáleň/, dieťa nahlásia a zakúpia stravný čip v hodnote 4€.

·      Takisto aj noví stravníci prídu so zápisným lístkom do kancelárie ŠJ osobne , dostanú variabilný symbol a zakúpia si čip za 4 €