Ceny obedov

OZNAM – základné informácie na stravovanie

na školský rok 2022/2023

 

Vážení rodičia, stravníci, ak uvažujete o stravovaní v našej školskej jedálni venujte pozornosť tomuto oznamu:

 

- v  mesiaci september sa uhrádza strava za dva mesiace /sept.,október/,        

- každý  stravník musí mať uhradenú stravu mesiac dopredu, do 10.dňa v mesiaci, ináč sa pozastavia obedy

 

I.st.:            1,51 € /1 obed/,    mesačne:   30,20 EUR     

                  S dotáciou:  0,21 /1 obed/, mesačne:  4,20EUR

 

II.st.            1,60 € /1 obed/, mesačne:  32,00 EUR

                   S dotáciou::0,30 /1obed/, mesačne:   6,00EUR

                

          IBAN: SK04 0200 0000 0016 3782 9355 

    Variabilný symbol: nový stravník dostane v kancelárií ŠJ, ostatným stravníkom

                                       ostáva VS

     Konštantný symbol: 0308

     Popis transakcie: priezvisko a trieda žiaka

 

·      Na výdaj stravy sa používajú čipy. Žiak, ktorý nemá u seba čip, nahlási to do 08.00 hod./ nie v čase výdaja obedov/ v kancelárii ŠJ/,vstup z dvora / kde mu bude vydaný náhradný lístok/

·      Cena čipu je 4,00 €, uhradí sa bezhotovostne  na účet ŠJ

·      Prihlásiť, resp. odhlásiť sa zo stravy je žiak povinný 24 hod. vopred, /osobne, telefonicky – 057/44618 12 , 0918 670 569/

·      Dňa 05.09.2022 deťom, alebo rodičom prvákov , ktorí majú záujem o stravovanie, triedny učiteľ rozdá zápisné lístky. Žiaci 2.-9. ročníka vypísané a podpísané zápisné lístky vhodia do krabice umiestnenej pri vchode do jedálne zo školy alebo do krabice pri vstupe do kancelárie ŠJ /z dvora/ do 8.00 hod. dňa 06.09.2022

·      Rodičia prvákov zápisné lístky vypíšu v daný deň /05.09.2022/ , prídu osobne do kancelárie ŠJ /vchod z dvora, nie cez jedáleň/, dieťa nahlásia, zakúpia čip v hodnote 4,00 €

·      Takisto aj noví stravníci prídu so zápisným lístkom do kancelárie ŠJ osobne , dostanú variabilný symbol a zakúpia si čip za 4 €

·      V prípade, že stravník sa nemôže odstravovať v ŠJ, je možnosť odobrať obed v jednorazovom obedári, za ktorý si priplatia 0,50 €. Je potrebné to nahlásiť v kancelárii ŠJ do 10,00 hod. v daný deň.