zelenina

Aktuality

Výška stravy od 01.06.2022

    „ Zriaďovateľ Mesto Vranov nad Topľou určuje výšku réžie pre žiaka materských aj základných škôl z 0,10 € na 0,30 € za odobratý obed.“

                                                              Platnosť od 01.06.2022

 I.stupeň  – 1,51 €

II.stupeň – 1,60 € 

Dodatok č.3 k VZN 182-2021

Noví stravníci!

ŠJ na základe kompletne vypísaného zápisného lístka Vám pridelí stravný čip, ktorý  je potrebné uhradiť na účet ŠJ, ako je uvedené v informáciách pre rodičov.    

Stravné čipy k obedom odovzdá triedny učiteľ v triede.

Z bezpečnostných dôvodov nie je povolený vstup pre rodičov, žiakov do priestorov ŠJ.

Vyplnený a podpísaný zápisný lístok vhoďte do označenej krabice pred vchodom do ŠJ.

IBAN: SK04 0200 0000 0016 3782 9355 

Variabilný symbol: nový stravník dostane v kancelárií ŠJ, ostatným stravníkom ostáva VS

Konštantný symbol: 0308

Popis transakcie: priezvisko a trieda žiaka

 

Školská jedáleň začala svoju činnosť otvorením ZŠ Juh v roku 1975. Od 1. apríla 2002 sa stáva rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtu svojho zriaďovateľa. 

 

Našou hlavnou prioritou je Vaša spokojnosť.

 

Preto Vám ponúkame len tie najlepšie jedlá a nápoje. V spojení s príjemnou atmosférou jedálne a priaznivými cenami veríme, že sa k nám budete radi vracať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.