zelenina

Aktuality

NOVY ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

ŠJ JUH zabezpečí obedy od 03.09.2024.

Podmienkou k prihláseniu na stravu je odovzdanie vypísaného ZL so žiadosťou o dotáciu na stravu.

ZL si máte možnosť vytlačiť na tejto stránke a následne ho odovzdať v termíne od 26.08.2024 v kancelárii ŠJ JUH v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod..

Ďalšou možnosťou je prevziať si ZL od svojich triednych učiteľov alebo v kancelárii ŠJ JUH dňa

02.09.2024 a vhodiť do schránky pred vchodom do ŠJ.

Rodičia prvákov a noví stravníci musia odovzdať ZL osobne v kancelárii, kde im pridelíme variabilný symbol /VS/, ktorý je potrebný pri úhrade stravy a stravný číp v hodnote 4.00 €, ktorý slúži pri výdaji stravy.

Školská jedáleň začala svoju činnosť otvorením ZŠ Juh v roku 1975. Od 1. apríla 2002 sa stáva rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtu svojho zriaďovateľa. 

 Našou hlavnou prioritou je Vaša spokojnosť. 

Preto Vám ponúkame len tie najlepšie jedlá a nápoje. V spojení s príjemnou atmosférou jedálne a priaznivými cenami veríme, že sa k nám budete radi vracať.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.