zelenina

Aktuality

Noví stravníci!

ŠJ na základe kompletne vypísaného zápisného lístka Vám pridelí stravný čip, ktorý  je potrebné uhradiť na účet ŠJ, ako je uvedené v informáciách pre rodičov.    

Stravné čipy k obedom odovzdá triedny učiteľ v triede.

Z bezpečnostných dôvodov nie je povolený vstup pre rodičov, žiakov do priestorov ŠJ.

Vyplnený a podpísaný zápisný lístok  vhoďte do označenej krabice pred vchodom do ŠJ.

 

Školská jedáleň začala svoju činnosť otvorením ZŠ Juh v roku 1975. Od 1. apríla 2002 sa stáva rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtu svojho zriaďovateľa. 

 

Našou hlavnou prioritou je Vaša spokojnosť.

 

Preto Vám ponúkame len tie najlepšie jedlá a nápoje. V spojení s príjemnou atmosférou jedálne a priaznivými cenami veríme, že sa k nám budete radi vracať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.