Služby

V súčasnosti okrem hlavnej činnosti (rozumieme tým stravovanie žiakov v čase ich pobytu na základnej škole, žiakov zúčastňujúcich sa výchovno-vzdelávacích a športových akcií a učiteľov a zamestnancov školy), sa venujeme aj vedľajšej činnosti (rozumieme tým pohostinskú činnosť - svadby, rodinné oslavy a iné spoločenské podujatia), z ktorej získané prostriedky slúžia na zveľaďovanie priestorov jedálne.

V našej jedálni majú možnosť odoberania obedov aj cudzí stravníci (rozumieme tým napr. dôchodcov alebo pracovníkov malých firiem, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí školy.

Pracovná doba školskej jedálne: Pondelok - Piatok od 7:00 do 15:00
Prevádzková doba školskej jedálne: Pondelok - Nedeľa od 8:00 do 03:00