Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Školská jedáleň  Juh 1054, 093 36, Vranov nad Topľou na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
IČO : 37873491

Kontakt:
Školská jedáleň Juh
Sídlisko Juh 1054
093 36 Vranov nad Topľou

e-mail: skolskajedalenjuh@azet.sk
telefón: +421 5744 618 12
mobil: +421 918 670 569
adresa URL: www.sj-juhvt.sk